3d
scan
brain
cibersam


Comparteix aquesta pàgina

Versión en español

Vols conèixer com
funciona el teu cervell ?

A la Unitat d'Investigació de la Fundació per a la Investigació de les Germanes Hospitalàries treballem per conèixer millor els trastorns mentals severs amb l'objectiu de proporcionar als pacients i a la societat en general estratègies de prevenció eficaces, un diagnòstic fiable i millors tractaments.

Per a poder realitzar els nostres estudis, necessitem la col·laboració de persones sanes com tu. Si ets dretà i no has sofert trastorns neurològics, ens agradaria que ens ajudessis a conèixer com funciona el cervell, col·laborar en la comprensió de la malaltia i millorar les condicions de vida dels pacients i els seus familiars.

Si col·labores et farem una ressonància magnètica, que és inofensiva i no comporta cap tipus de radiació, i uns tests neuropsicològics. Al final et donarem els informes amb els resultats de les proves i un CD amb les imatges.


Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Gènere:
Residència actual:
Com ens has conegut?
Un email de contacte:
Telèfon de contacte 1:
Telèfon de contacte 2:
Comentaris:

Avís Legal: En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 22 del RGPD, en els que es regula el dret d'informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:

- Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.

- Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

- Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

- Vostè tindrà dret d'acces, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Amb la col·laboració de: FIDMAG, CIBERSAM i la Societat Espanyola de Neuroimatge